آشپزی ایرانی - شله زرد

ویدیو های آشپزی ایرانی - شله زرد یک دسر سنتی ایرانی میباشد که در بیشتر شهرهای ایران از آن بعنوان یک غذای نذری هم استفاده میشود .