آشپزی - پیراشکی به شکل گل مارگریت

ویدیو های آشپزی ایرانی - این پیراشکی را غیر از خمیر جادویی با خمیر پیراشکی هم میتوانید بپزید . بسیار زیبا و خوشمزه میباشد .