آشپزی ایرانی - دلمه سیرابی

ویدیو های آشپزی ایرانی - دلمه سیرابی یک غذای کامل ، خوشمزه و شیک ایرانی میباشد . دلمه سیرابی به گیپا هم شناخته میشود .