آشپزی ایرانی - ته چین گوشت قرمز

ویدیو های آشپزی ایرانی - ته چین گوشت قرمز را یکی از ته چین های خوشمزه و مجلسی و یک غذای ایرانی است .