آشپزی ایرانی - حلیم

ویدیو های آشپزی ایرانی - این حلیم با مرغ تهیه شده شما میتوانید با گوشت قرمز و بوقلمون هم حلیم بپزید . همچنین میتوانید به آن در صورت تمایل پیاز یا حبوبات اضافه کنید .