آشپزی ایرانی - دیگچه

ویدیو های آشپزی ایرانی - دیگچه دسری سنتی و مشهدی که از آن بیشتر برای پذیرایی در ماههای محرم و صفر در مراسم عزاداری بعنوان برآورده شدن نذر استفاده میشود .