آشپزی ایرانی - پای سیب

ویدیو های آشپزی ایرانی - برای تهیه پای سیب ، مقدار شکر و سیب را بسته به ذائقه خودتان میتوانید کم یا زیاد کنید .