آشپزی ایرانی - پایه تارت ( برای تارت های میوه ای )

ویدیو های آشپزی ایرانی - از این خمیر برای انواع تارت میوه ای و شکلاتی میتوانید استفاده کنید