آشپزی ایرانی - سمنو

ویدیو های آشپزی ایرانی - در ایران از قدیم سمنو را در آخر سال میپزند و برای سال نو در سفره هفت سین قرار میدهند . امروزه دستگاههایی مثل غذاساز ، مخلوط کن ، چرخ گوشت و .... جای هاون های بزرگ سنگی را در مراحل پخت سمنو گرفته است و کلا مقدار زیادی راه را برای