آشپزی ایرانی - دسر بشکل هندوانه

ویدیو های آشپزی ایرانی - شما میتوانید این دسر را با پوست گریپ فروت که بزرگتر است هم تهیه بفرمایید