آشپزی ایرانی - دمنوش آلبالو

ویدیو های آشپزی ایرانی - زمانی که آلبالوی تازه نیست میتوانید دمنوش آلبالو را از آلبالوی فریزری یا آلبالوی خشک تهیه کنید .