آشپزی ایرانی - نان فانتزی

ویدیو های آشپزی ایرانی - شما برای پخت نان فانتزی میتوانید از خمیر جادویی ( همه کاره ) استفاده کنید . اگر مایل باشید میتوانید مقدار شکر آنرا بیشتر کرده و از آن بعنوان نان شیرینی استفاده کنید .