آشپزی ایرانی - سالادی زیبا برای دور چین

ویدیو های آشپزی ایرانی - این سالاد برای کودکان که کمتر سبزیجات میخورند جالب است . با استفاده از این تراش میتوانید ، سبزیجات دیگری چون خیار، کدو ، زردک و....را نیز بتراشید .