کلیپ با حال و خنده دار سخنرانی روازاده | عوارض زیاد خوردن آب

سخنرانی دكتر روازاده - ایشان چه چیزی را نقد میكند؟ اینكه در روز ۱۰ لیتر !!! آب بخوریم. در حالیكه ما تا كنون نشنیده ایم پزشكان توصیه كنند كه روزانه بیشتر از ۸ لیوان در روز آب مصرف كنیم. حالا فكر میكنید ۸ لیوان آب چند لیتر میشود و ۱۰ لیتر چند لیوان ؟؟؟