کلیپ با حال و خنده دار سخنرانی روازاده | پیتزا روازاده !

تا حالا دقت كردین كه این جماعت با ربط و بیربط پای ائمه ی معصوم را وسط سخنرانیهاشون میكشند تا ما نا خوداگاه فكر كنیم دین اسلام پشتوانه ی ادعاهای این افراد است!