کلیپ با حال و خنده دار سخنرانی روازاده | آیا نباید با این شخص برخورد شود؟

از مدیریت محترم سایت آپارات خواهش میكنم كه حداقل تا زمانی كه انتشار ویدئو موجب برخود جدی با این فرد هتّاك نشده است، از حذف ویدئو خودداری نماید. در اینصورت بسیار سپاسگذار خواهیم بود.