کلیپ با حال و خنده دار سخنرانی روازاده | دكتر روازاده معنای woman را بیان میكند !

در غرب به زن میگن وومن یعنی وسیله ى مرد