پشه، منفورترین حشره دنیا !!

انیمیشنی جالب درباره دلایل نفرت انسان از پشه در مقابل بی خاصیت نبودن پشه ها ...!