استاد رحیم پور ازغدی - محاکمه حوزه های علمیه و دانشگاه های هنر در روز قیامت

استاد رحیم پور ازغدی - گزیده ای از بهترین و تاثیر گذار ترین سخنرانی های استاد رحیم پور ازغدی