استاد رحیم پور ازغدی - خاطره ی جذاب وخی وخی

استاد رحیم پور ازغدی - گزیده ای از بهترین و تاثیر گذار ترین سخنرانی های استاد رحیم پور ازغدی