استاد رحیم پور ازغدی - اعتقاد به حضور ماموران CIA در سوریه

استاد رحیم پور ازغدی - گزیده ای از بهترین و تاثیر گذار ترین سخنرانی های استاد رحیم پور ازغدی