استاد رحیم پور ازغدی - تنها کشوری که اسم یک خانواده روی آن است

استاد رحیم پور ازغدی - گزیده ای از بهترین و تاثیر گذار ترین سخنرانی های استاد رحیم پور ازغدی