استاد رحیم پور ازغدی - رابطه تکفیری ها با آمریکا و جریان رسانه ای غرب

استاد رحیم پور ازغدی - گزیده ای از بهترین و تاثیر گذار ترین سخنرانی های استاد رحیم پور ازغدی