استاد رحیم پور ازغدی - ویژگی های یک شیعه در کلام امام صادق

استاد رحیم پور ازغدی - گزیده ای از بهترین و تاثیر گذار ترین سخنرانی های استاد رحیم پور ازغدی