استاد رحیم پور ازغدی - از آل سعود نخواهیم گذشت

استاد رحیم پور ازغدی - گزیده ای از بهترین و تاثیر گذار ترین سخنرانی های استاد رحیم پور ازغدی