استاد رحیم پور ازغدی - تحقیر سفیر انگلیس و آمریکا در مقابل خودشان

استاد رحیم پور ازغدی - گزیده ای از بهترین و تاثیر گذار ترین سخنرانی های استاد رحیم پور ازغدی