استاد رحیم پور ازغدی - اظهارات صریح استاد درباره دولت یازدهم و مذاکرات

استاد رحیم پور ازغدی - گزیده ای از بهترین و تاثیر گذار ترین سخنرانی های استاد رحیم پور ازغدی