استاد رحیم پور ازغدی - تا حسین هست ، ذلّت نخواهد بود

استاد رحیم پور ازغدی - گزیده ای از بهترین و تاثیر گذار ترین سخنرانی های استاد رحیم پور ازغدی