استاد رحیم پور ازغدی - شیفتگان آمریکا

استاد رحیم پور ازغدی - گزیده ای از بهترین و تاثیر گذار ترین سخنرانی های استاد رحیم پور ازغدی