استاد رحیم پور ازغدی - نقد عالی استاد درمورد خوی کاخ نشینی مسئولان

استاد رحیم پور ازغدی - گزیده ای از بهترین و تاثیر گذار ترین سخنرانی های استاد رحیم پور ازغدی