راز سلامتی با ۳۰ دقیقه نرمش

آمار نشان می دهد که ما جزء ۴ کشور چاق دنیا هستیم و تنها ۵% از مردم ما روزانه به صورت مداوم ورزش می کنند، راز سلامتی ۳۰ دقیقه نرمش و پیاده روی روزانه است.