استاد رحیم پور ازغدی - نقد استاد بر کتاب خاطرات هیلاری کلینتون قسمت دوم

استاد رحیم پور ازغدی - گزیده ای از بهترین و تاثیر گذار ترین سخنرانی های استاد رحیم پور ازغدی