استاد رحیم پور ازغدی - نقد استاد بر کتاب خاطرات هیلاری کلینتون قسمت اول

استاد رحیم پور ازغدی - گزیده ای از بهترین و تاثیر گذار ترین سخنرانی های استاد رحیم پور ازغدی