استاد رحیم پور ازغدی - خواسته ۳۵ ساله مسئولین نظام برای سرنگونی

استاد رحیم پور ازغدی - گزیده ای از بهترین و تاثیر گذار ترین سخنرانی های استاد رحیم پور ازغدی