استاد رحیم پور ازغدی - مذاکره با ۱+۵ مثل شطرنج با گوریل

استاد رحیم پور ازغدی - گزیده ای از بهترین و تاثیر گذار ترین سخنرانی های استاد رحیم پور ازغدی