استاد رحیم پور ازغدی - شهادت امام علی (ع)

استاد رحیم پور ازغدی - گزیده ای از بهترین و تاثیر گذار ترین سخنرانی های استاد رحیم پور ازغدی