جلوگیری از عوارض حساسیت به گرد و غبار

علامت حساسیت به گرد و غبار می تواند به سادگی و معمولی عطسه کردن باشد. اما پیش از آنکه عطسه را نادیده بگیرید، اطمینان حاصل کنید که این علامتی دال بر حساسیت به گرد و غبار نباشد. بر اساس آمار، حدود ۴.۵ درصد از کودکان زیر ۱۸ سال به حساسیت غذایی، ۱۰.۷ درصد حسا