چه نوع غذایی، غذای فوق العاده است

غذاهایی که دارای مواد معدنی، ویتامین ها و آنتی اکسیدان ها باشد را در اصطلاح تغذیه، غذای فوق العاده گویند.