سندروم متابولیک و تنگی عروق قلبی

سندروم متابولیک به معنای وجود گروهی از عوامل خطر ساز برای بروز بیماری های قلبی- عروقی و دیابت در یک شخص است، مانند چاقی شکمی،اختلال در میزان چربی های خون، فشار خون بالا، مقاومت به انسولین یا عدم تحمل قند، وضعیت پرترومبوتیک یا زمینه بروز لخته شدن خون و