ویدیو سخنرانی دکتر الهی قمشه ای- مراسم شب عروس قونیه(مولانا)

سخنرانی استاد الهی قمشه ای، قونیه، شب عروس مولانا در ترکیه، آذر ۹۳