ویروس خطرناک روتاویروس در کودکان

روتاویروس یکی از شایع ترین دلایل اسهال است و این عفونت شدید یکی از دلایل اصلی اسهال شدید در نوزادان و کودکان کم سن و سال است.