ویدیو سخنرانی دکتر الهی قمشه ای- کیفیت نشانه کمال

سخنرانی دکتر الهی قمشه ای در سومین کنفرانس کیفیت