ویدیو سخنرانی دکتر الهی قمشه ای-نوروز شناسی(تشبیه بهار به سلیمان نبی)

بهار را به حضرت سلیمان نبی تشبیه کرده اند در اینجا دکتر الهی به دلایل این تشبیه می پردازد اما بهتر است بدانید که زندگی حضرت سلیمان بسیار شبیه بهار است.