ویدیو سخنرانی الهی قمشه ای-حقیقت زیبایی دانایی و نیکویی- قسمت۶/۶

دکتر الهی قمشه ای در جمع دانشجویان دانشگاه اصفهان سخنرانی به یاد ماندنی ایراد نمودند. که در شش قسمت و جهت کاهش حجم و سهولت دانلود به صورت صوتی تقدیم میگردد.