ویدیو سخنرانی الهی قمشه ای-شبی با استاد در تورنتو کانادا - قسمت دوم

قسمت دوم از سه قسمت، مراسم شبی در محضر استاد دکتر حسین الهی قمشه ای در جمع فرهنگیان افغان. تورنتو، هفتم دسامبر ۲۰۱۳