ویدیو سخنرانی الهی قمشه ای-سکوت مقدس

دکتر الهی قمشه ای در حرم مطهر امام رضا و در حضور مادر عزیزشان سخنرانی مینماید. و مادر ایشان در انتهای سخنرانی به شعر خوانی در وصف امام رضا ع میپردازد.