ویدیو سخنرانی الهی قمشه ای- از کجا شروع کنیم؟

در این ویدیو که بخشی از سخنرانی دکتر حسین الهی قمشه ای در شهرستان نیشابور در تیر ماه ۱۳۷۹ میباشد، ایشان به سوال جوانان که باید از کجا شروع کنیم؟ جواب بسیار زیبا و پر معنایی میدهد. بیان شیوای استاد مانند همیشه در این ویدیو نیز جلب توجه میکند.