ویدیو سخنرانی الهی قمشه ای- خیرین - قسمت سوم(سه قسمتی)

در قسمت پایانی این ویدیو دکتر الهی قمشه ای در همایش خیرین مدرسه ساز، در فرهنگسرای سیمرغ شهر نیشابور به تاریخ ۱۹ تیر ماه ۱۳۷۹ به ایراد سخنرانی میپردازد.