ویدیو سخنرانی الهی قمشه ای- خیرین - - قسمت دوم(سه قسمتی)

در قسمت دوم این ویدیو دکتر الهی قمشه ای در همایش خیرین مدرسه ساز، در فرهنگسرای سیمرغ شهر نیشابور به تاریخ ۱۹ تیر ماه ۱۳۷۹ به ایراد سخنرانی میپردازد.