ویدیو سخنرانی الهی قمشه ای- خیرین - قسمت اول(سه قسمتی)

در این ویدیو دکتر الهی قمشه ای در همایش خیرین مدرسه ساز و در فرهنگسرای سیمرغ شهر نیشابور به تاریخ ۱۹ تیر ماه ۱۳۷۹ به ایراد سخنرانی میپردازد و به این سوال اساسی که از کجا شروع کنیم پاسخ میدهد.